Halihazır

Yüksek kapasite desteği ile hızla oluşturduğunuz üçgen model üzerinde yapacağınız analizleri(yükseklik, eğim, yön) saniyeler içinde tamamlayın. Ayrıca bu analizleri planlama sırasında kullanmak için raster formatında kaydedip tekrar çağırmanıza gerek yok! Raster formatına kaydedince oluşan veri kaybından kurtulun. Üçgen modelinizi model düzelt fonksiyonu yardımı ile hızlı bir şekilde düzeltip eğrilerinizi oluşturabilirsiniz. Hazırlanan üçgen modelleri şeffaflaştırabilir ve 3D olarak görüntüleyebilirsiniz.

Yenilikler

Model oluştur

Seçtiğiniz objelerin kot değerlerini kullanarak üçgen model oluşturabilirsiniz. 64 bit mimariyi kullanan Aribot için nokta sayısı sınırı bilgisayarınızın belleği kadardır. Çok çekirdekli paralel programlama teknikleriyle işlemcinizin tüm çekirdekleri kullanılarak sonuca çok daha hızlı ulaşılır.


İki üçgen modelin birleştirilmesi

Onaylanmış halihazır harita ile yeni projenizin kenarlaştırılması işlemini fonksiyonel hale getirdik.


Proje güncelleme

Geçici koordinatlarla hazırlanan taslak projeniz, gerçek koordinatlar yüklendiğinde olması gerektiği gibi güncellenir.


Model Düzelt

Halihazır üretiminde mevcut 3D noktalardan oluşturulan üçgen modelin, yol ya da şev gibi objelere göre düzeltilmesi gerekir. Aribot ile bu objeleri kullanarak yüksek hızlı bir şekilde üçgen modelinizi düzeltebilirsiniz.


Nokta seçerek model düzeltme

Üçgen modelin düzeltilmesi sırasında tercihiniz "hatalı nokta ve üçgenleri sil yeni noktaya göre üçgenleri oluştur' olabilir.


Eğri oluştur ve kot yazısı üret

Model düzeltme işlemi tamamlandıktan sonra, modelden eğri üretebilir ve sçeceğiniz parametrelere göre yandaki örnekte görüldüğü gibi kot yazılarını üretebilirsiniz. Oluşturulan objelere dizi değil eğri objesi olup dinamik düzenleme sırasında nokta parametrelerine göre eğri olarak düzenlenir.


Eğri temizle

Oluşturalan eğrilerin arazi üzerindeki bina ve şev taramalarından temizlenmesi gerekir. Aribot ile bu işlemi otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz. Aribot'un sahip olduğu dinamik şev taramaları yardımıyla şevlerin etrafında alan objesi oluşturulmasına gerek kalmaksızın bu temizleme işlemi halledilir.


Dinamik şev taramaları

Aribot şev taramaları dinamik bir yapıya sahiptir. Düzenleme sırasında şev taramaları otomatik olarak yenilenir. İstediğiniz gibi ölçeğe uygun şev tarama aralığını değiştirebilirsiniz. Dosya kaydı sadece parametrelerin kaydı şeklinde gerçekleştirilir. Binlerce hat objesi oluşturma ve kaydetme gereksizliğinden kurtulun!


Kot düzelt

Oluşturduğunuz üçgen modelde bulunan hatalı kotların düzeltilmesi işlemi hatalı noktanın etrafında bulunan tüm noktalar kullanılarak gerçekleştirilir. Kot düzeltme işlemini ekranda görerek interaktif bir şekilde sonuçlandırın! Yaptığınız işlemler tüm halihazır fonksiyonlarında olduğu gibi geri alınabilir.


Özellikler

  • Yüksek kapasite ve hız
  • Doğru sonuca ulaşan model düzeltme
  • Üçgen modeli şeffaflaştırma
  • İnteraktif kot düzeltme
  • Dinamik şev tarama
  • Şevleri tanıyan otomatik eğri temizleme
  • Parametrik eğri yazısı üretme
  • Hızlı eğri oluşturma
  • Modeli 3D görüntüleme