Pratica3D Yol Modülü

Pratica3D Yol Modülü

Özellikler

 • Dinamik yapı
 • 64-bit yapı ile bir projede istediğiniz kadar güzergah oluşturma
 • Çok çekirdekli yapı ile hızlı çözümler
 • Tümleşik dosya kayıt sistemi ile haricen dosya yüklemeniz gerekmez
 • Nesneleri pratik olarak düzenleyebilme
 • Seç ve ekle yöntemi ile tipkesitlere yeni nesne ekleme
 • Oluşurdugunuz tipkesiti şablon olarak kayıt etme ve yükleme
 • Kopyala yapıştır ile yaptığınız değişiklikleri istediğiniz kilometre aralığına uygulama
 • Kağıt boyutuna göre boykesit çıktısı alabilme
 • Yatay veya düşey istediğiniz kolon ya da satırları belirleyerek enkesit çıktısı alabilme

Pratica3D Çözümleri (Sürüm 7.6)

Some kilitleme

Yatay ve düşey someleri kilitleyerek some editöründe veya grafikte bu somelerin düzenlenmesini engelleyebilirsiniz.

Blok Çıktı

Enkesit çıktıları için bloklama özelliği eklendi.

Pratik Band Gösterimi

Boykesit ve Enkesit ekran ve çıktı band gösterimi daha paratik hale getirildi.

Kilometre Aralık Seçimi

Kilometre aralık seçim kaydı ve uygulama fonksiyonu eklendi.

Pratica3D Çözümleri (Sürüm 5.7)

Yatay Güzergah Oluşturma

Yol projelerinizde, yatay güzergahı, dinamik yapı ile tüm değişkenleri görerek en ideal bir şekilde oluşturabilirsiniz. Hata oluştuğunda veriler kırmızı renk alır ve hata nedeni size bildirilir.

Tipkesit Oluşturma

Tipkesit editörü ile pratik bir şekilde tipkesitlerinizi oluşturabilir, ATK formatında kayıt edip başka projelerinizde de kullanabilirsiniz. Nesnelerin yapısını, çizim ortamından kopyala ve yapıştır fonksiyonu ile oluşturabilirsiniz. Arazi çiz fonksiyonu ile istediğiniz yapıda tipkesitin durumunu görüp değerlendirme yapabilirsiniz.

Tipkesit Editörü - Şev Tanımları

Tipkesit Editörü - Kanal Oluşturma

Tipkesit editörü ile yol projesi dışında da kesit tipi oluşturabilirsiniz.

Tipkesit Editörü - Kopyala Yapıştır

Çizimden objeleri kopyalayıp, tipkesit nesnesine yapıştırabilirsiniz.

Düşey Optimizasyon

Düşey optimizasyon, belirlediğiniz kriterlere göre en iyi çözümü sunmaya çalışır.

 • Minimum aliyman uzunluğu, ardışık iki düşey some arasındaki mesafenin alabileceği en küçük değerdir.
 • Maksimum eğim, iki düşey some arasındaki mutlak eğimin alabileceği en büyük değerdir, örneğin bu değeri %17 belirlerseniz en küçük eğim -%17 en büyük eğim ise +%17 olacak şekilde araştırma yapılır.

Praticad, yarma, dolgu, metraj maliyetleri ile geometrik kriterlere göre (min. aliyman ve maks. eğim) en düşük maliyetli proje hattını (kırmızı) oluşturmak için çalışır. Örneğin yarma maliyeti 3 dolgu maliyeti 1 olur ise yarmanın maliyeti dolgudan fazla olduğu için yarmayı azaltmaya çalışır (belirlediğiniz geometrik kriterlere göre).

Enkesitleri Oluşturma

Hızlı bir şekilde enkesitleri hazırlayıp, kesitlerin tüm detaylarını görebilir, değiştirebilir ve yaptığınız değişiklikleri kopyala-yapıştır ile istediğiniz kilometre aralığındaki enkesitlere aktarabilirsiniz. Yatay veya düşey eksende bir değişiklik yaptıktan sonra enkesitleri tekrar oluşturduğunuzda eski kesitlerin nesnel yapısının korumak isteyip istemediğinizi size sorar. Enkesitleri izlerken, boykesitteki konumunu ve yataydaki konumunu aynı anda görebilirsiniz.

Enkesit - KM Bazlı Nesne Ekleme

Bazı nesnelerin (örneğin "Direnaj") belirli aralıklarla enkesitlere eklenmesi gerekir. Kesitleri çoklu seçip nesneyi ekle dediğinize size aralık sorulur ve nesneler eklenir.

Enkesit - Tipkesit Kopyala Yapıştır

Hazırladığınız enkesitlerde yaptığınız değişiklikleri veya eklediğiniz yeni nesneleri, istediğiniz kilometre aralığına kopyala yapıştır ile aktarabilirsiniz.

Enkesit - Çıktı

Enkesit çıktılarınızı, yatay (satırlar) veya düşey (kolonlar) halinde alabilirsiniz.

Hacim Hesabı - Üçgen Modelden veya Kesit Alanlarından

Bundan sonra yol projelerinde hacim hesaplarını sadece enkesitler ile yapmak zorunda değilsiniz, bilimsel olarak doğruluğu daha yüksek olan bir yöntem artık kullanımda.

Enkesitlerle Hacim Hesabı

Kazı ve dolgu hacim hesaplarını enkesitler ile yapıp, üçgen modelden hacim hesabı yöntemi ile kontrol edebilirsiniz. Bütün veriler dosyanızın içine kayıt edilir, daha sonra dosyanızı açtığınızda tekrar aynı işlemleri yapmak zorunda kalmazsınız.

Şevli Kotlu Plan

Yol projenizin sonuç çıktılarından birisi olan şevli kotlu plan hızlı bir şekilde hazırlanır.

Lidar - Enkesitlerle Hacim Hesabı ve Kontrol

Enkesit - Su Akış Çizgisi

Yol Projesi - Şev Kazık Dizileri ve Kamulaştırma Alanları

Yol Projesi - 3D Model Oluşturma ve İzleme

Kot Etiketleme

Rüzgar Türbini Konumlandırma

Praticad, belirlediğiniz açı aralığında en düşük yarma ve dolgu hacimli konumu hesaplayarak maliyeti optimize etmenizi sağlar.

Pratica3D Çözümleri

Praticad yol modülü

Pratica3D Dinamik Yapı

Pratica3D dinamik bir yapıya sahip oldugu için düşey some eklediğinizde veya değiştirdiğinizde projenizdeki yarma ve dolgu hacimlerini görebilirsiniz böylece hızlı bir şekilde en verimli düşey ekseni belirlemiş olursunuz.

Pratica3D Genel Yapı

Tipkesit oluşturma

Yatay Güzergah Oluşturma

Yol projelerinizde yatay güzergahı, dinamik yapı ile tüm değişkenleri görerek en ideal şekilde oluşturabilirsiniz. Hata oluştuğunda veriler kırmızı renk alır ve hata nedeni size bildirilir.

Düşey Some ve Enkesitler

Enkesit Çıktı

Hacim Hesabı

Genel Tipkesiti Kopyala-Yapıştır

Özel Tipkesiti Kopyala-Yapıştır

Boykesit Çıktı

Şevli Kotlu Plan

Detaylar

Pratica3D ile hazırlayacağınız projelerin veri yapısı altık proje üzerine dizayn edilmiş olup, dışarıya dosya kaydetme ve yükleme zorunluluğu yoktur, ancak isterseniz yatay ve düşey kurbları dışa veya içe aktarabilirsiniz.

Altık proje üzerinde ihtiyacınız kadar birbirinden bağımsız güzergah oluşturabilirsiniz. Praticad 64 bitlik mimariyle dizayn edildiğinden, sahip oldugunuz bilgisayar donanımımın kapasitesi ile sınırlıdır.

Pratica3D dinamik bir yapıya sahiptir, güzergahın ekseni değiştiğinde eski eksen objelerini revize ederek size kolaylık sağlar. Yatay güzergah belirlendikten boykesit hazırlayabilirsiniz.

Boykesit hazırlama 5 farklı yöntem ile gerçekleştirebilir Noktalardan yöntemi ile piketaj için boykesit ve piketaj cetvelini hazırlayabilirsiniz. Lidar MTN yöntemi ile Praticad'e ait 3D raster formatı MTN ile boykesit ve enkesit hazırlayabilirsiniz.

Boykesit

Otomatik Kot Düzeltme

Otomatik Kot Düzelt fonksiyonu LiDAR MTN ile hazırlanan boykesitte ani sekme yapan, örneğin bir agaç üstüne gelen, noktaların kotlarını normal noktalara göre hesaplayarak düzeltir.
Örnek botkesit

Boykesit Ekran ve Çıktı Satırları

Boykesit ekran ve çıktı satırlarını fare sağ tuşuna basarak açılan menüde yapacağınız seçimlerler ayarlayabilrsiniz. Güzergahta yaptığınız tüm ayarlar kayıt altına alınır ve dosyayı tekrar açtığınızda bu ayarlar da yüklenir.
Boykesit Çıktı Satırları

Düşey Someler

Boykesit hazırlandıktan sonra düşey some bilgilerini editörden girebilir, dosyadan yükleyebilir veya boykesit grafiğinden Nokta Göster ve Düşey Some Oluştur fonksiyonu ile ekranda someleri oluşturabilirsiniz.
Düşey Someler
Boykesit Çıktı Satırları

Maksimum Eğim Kısıtlaması

Çizimde düşey someleri oluşturuken Max eğim yazan girişe maksimum eğim değerini girdiğiniz takdirde bu mutlak değerden farklı eğimde some oluşturmanız engellenir.

Kurb Eğri Tipleri

Düşey some kurblarında eğri tipini yay veya parabol olarak belirleyebilirsiniz. Yarıçap, kiriş uzunluğu belirleyerek yada doğrudan değer girerek belirlenebilir, iki değer birbiri ile baglantılı olarak değiştirilebilir.
Boykesit Çıktı Satırları

Tipkesitler

Tipkesit oluşturma listeden bir şablon seçerek veya diske kaydettiğiniz bir şablonu yükleyerek gerçekleştirilebilir. Daha sonra tüm nesneleri değiştirebilir ve başka projelerde kullanmak için şablon olarak diske kaydedebilirsiniz. Yaptığınız değişiklikleri veya eklediğiniz nesneleri test etmek için menüde bulunan Arazi Çiz fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
Düşey Someler
Tipkesit editöründe listelerden nesneleri seçip ekleyebilir, sayısal değerlerini değiştirebilir veya yeni değerler ekleyebilirsiniz.
Düşey Someler

Tipkesit KM Tanımları

Tipkesit KM Tanımları
Belirlediğiniz tip kesitleri Kilometre Bazlı Tanımlar ile hangi kilometrede hangi tip kesitin kullanılacağını belirleyebilirsiniz.
Kilometre Bazlı Tanımlarda sıyırma kilometre ve derinliklerini belirleyebilirsiniz
Tipkesit KM Tanımları

Tipkesit Dever

Bir veya daha fazla tipkesit eklediğiniz projelerde Yatay Somelerde hesap işleminde dever hesabı hangi km aralığında hangi tipkesit tanımlı ise o tipkesittr belirlediğiniz dever parametreleri kullanılır. Praticad belirlediğiniz proje hızı kurb yarıçapına göre fazla ise dever hesabını manuel yaparak kurbdaki hızı belirlemenizi sağlar.
Düşey Someler
Tipkesit Dever
Örneğin hız 60 km/s olarak değiştirilip dever hesabı gerçekleştirilebilir.
Tipkesit Dever

Enkesitler

Enkesitleri dört faklı yöntem ile oluşturabilirsiniz. Çok çekirdekli yapı ile çok kısa bir süre içerisinde binlerce enkesiti hazırlayabiliriniz. Enkesitler KM Bazlı Tanımlarda belirlediginiz tipkesitlere göre hazırlanır.
Enkesit Oluştur

Enkesit Çıktı Satırları

Enkesit ekran ve çıktı satırlarını fare sağ tuşu ile açılan seçim listesinde ayarlayabilirsiniz. Yaptığınız ayarlar proje ile birlikte kaydedilir.
Enkesit Çıktı Satırları

Enkesit Ölçek

Yatay ve düşey ölçekleri seçtiğiniz enkesitlere ya da tüm enkesitlere uygulayabilirsiniz.
Enkesit Ölçek Tekil
Enkesit Ölçek Toplu

Enkesit Kopyala-Yapıştır

Herhangi bir enkesitte yapacağınız değişikliği Kopyala-Yapıştır fonksiyonu ile istediğiniz aralıktaki diğer enkesitlere veya tüm projeye uygulayabilirsiniz.
Enkesit Ölçek Toplu

Enkesit Çıktıları

Enkesit çıktılarını belirleyeceğiniz satır veya kolon sayısına göre tablo halinde hazırlayabilirsiniz.
Enkesit Çıktılama
Enkesit Çıktılama

Şevli-Kotlu Plan Çıktı

Projenizin şevli-kotlu plan çıktısını hazırlayabilirsiniz.
Enkesit Ölçek Toplu

Sorunuz mu var?

Bize ulaşın This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zaman kazandırır.

Bilgi & Destek

İletişim

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.