İmar

Kağıt üzerinde dağıtımı tamamlayıp daha sonra çıktı almak için veri girişi ile uğraşmak yerine birçok analiz yapma yeteneğine (parsel içindeki malikleri listele gibi) sahip olan 18. Madde dağıtım fonksiyonları ile Sürekle&Bırak yöntemini kullanarak dağıtım işlemini hızla tamamlayın. Tümleşik elektronik tablo desteği ile başka bir yazılıma ihtiyaç duymadan çıktılarınızı doğrudan Aribot ile alın.

Çizgi tiplerinde yön verme işlemini + veya - değere göre değil sol-sağ-orta seçeneğiyle görerek gerçekleştirin.

Alan ve dizi objesindeki her kenara çizgi tipi tanımlayabilme özelliği ile alan objelerinde kenar veya dolgu şeffaflaştırma işlemini ayrı ayrı yapabilme gibi pek çok yenilikle tanışın.

Yenilikler

Parselasyon

Alan ayırma işlemlerinde bölmek istediğiniz alanın tek parçada oluşması gibi bir zorunluluk kalktı. Artık, yeni oluşacak alan birçok parçadan oluşabilir. İzleyin!


Kroki hazırlama

Normal çizim dosyasını şablon olarak kullanabilme özelliği ve kendinizin rahatlıkla hazırlayabileceği şablonlar ile pratik bir şekilde korkilerinizi hazırlayabilirsiniz. Kroki alanını maksimum verimlilikte kullanabilmek için çerçeveyi döndürme özelliği eklenmiştir. Nokta adlarını düzenleme seçeneği ile nokta adları diğer yazıların üzerine gelmeyecek şekilde otomatik olarak konumlandırılmaktadır. Çerçeve büyüklüğü ve kenar boşlukları tanımlama yardımı ile uygun çıktılar almanız kolaylaştırıldı.


Manuel kroki

Manuel kroki hazırlama araçları ile çok hızlı bir şekilde kroki hazırlayabilirsiniz. Tek bir seçimle açılış-kapanış, hat üzerindeki nokta, dik ayak ve dik boylarını oluşturabilirsiniz.


Şablon ile çıktı formu hazırlama

İhtiyacınız olan çıktı şablonların formunu kendiniz oluşturabilir ve bu formlarda bulunan değişkenleri şablon dosyası açıldığında girerek hızlı bir şekilde işlemi tamamlayabilirsiniz. Yandaki örnekte imar çapı şablonu ve formunu görmektesiniz.


18. Madde uygulaması

Tamamen sürükle bırak yöntemi ile uygulamanızı gerçekleştirin. Yerleşik elektronik tablo ile çıktılarınızı başka bir ofis yazılımına ihtiyaç duymadan alabilirsiniz. XLS formatında kayıt yapabileceğiniz gibi, CAD ekranına da çıktılarınızı taşıyabilirsiniz.


Alan Olustur

Seçilen objelerden isterseniz kesimlerini de kullanarak alan objesi oluşturabilirsiniz. Bu seçimi hat, dizi, çember, yay, alan objelerini kapsayacak şekilde yapabilirsiniz. Yeni oluşacak olan alanlar adlarını içlerinde bulunan yazı objelerinden alabilir.


Nokta oluştur

Seçtiğiniz objelerin uç noktalarından tekrarsız ve sıralı noktalar üretebilirsiniz. Dikkat! Eksen yönünde ya da rastgele değil, süreklilik arz eden bir şekilde! Yanda bulunan örnekteki objeler hat objesi olup üretilen noktalar görüldüğü gibi hat objelerinin bittiği noktaya kadar süreklilik arz edecek şekilde oluşturulmuştur. Bu süreklilik farklı objelerin kenarlaşması durumunda da devam etmektedir.


LİHKAB Çözümleri

Yapay zeka desteğiyle çok hızlı bir şekilde aplikasyon krokisi, cins değişikliği ve birleştirme(tevhid) işlemlerinizi gerçekleştirin.


Özellikler

  • Sürükle&Bırak dağıtım
  • Düzenli nokta oluşturma
  • Hızlı manuel kroki
  • Şablon dosya kullanımı
  • Gelişmiş kroki optimizasyonu
  • Yapay zeka destekli kroki hazırlama
  • Tüm objelerden alan oluşturma
  • Gelişmiş alan ayırma(ifraz)
  • Kişiselleştirilmiş şablon ve form oluşturma