Video Galeri

Rüzgar Türbini Konumlandırma

AT - Tercihsiz Dağıtım ve Parselasyon

AT - Terchili Dağıtım

AT - Otomatik Dağtım ve Parselasyon

AT - Sabit Tesisli Parselasyon

AT - Sabit Tesisli Parselasyon 2

LiDAR Pratik Fonksiyonlar

LiDAR Otomatik Sayısallaştırma

LiDAR ile Üçgen Model Oluşturma

LiDAR Üçgen Model

Kamulaştırma ENH Projesi

Robotik Kadastro Yenileme/Sınırlandırma Krokileri

Robotik Modülü 2

Kamulaştırma Otomatik Beyanname

Örnek: Raster 18GB MTN

Praticad 18. Madde Uygulaması

18. Madde Uygulaması

Praticad Üçgen Model Oluştur

Üçgen Model Oluşturma

Praticad Lihkab Modülü

Lihkab Modülü

LİHKAB Cins Değiştirme

LİHKAB Birleştirme

LİHKAB Aplikasyon

Praticad Pratik Obje Ara

Pratik Obje Ara

Praticad Pratik Obje Düzenle

Pratik Obje Düzenle

Standart Pafta Dönüşümü

Praticad Rasterların Ruloya Açımı

Rasterların Ruloya Açımı

Çizimden Tablo Oluşturma

Şehir Planlama - Yol/Kavşak Yap

Otomatik Sayısallaştırma

Kopyala Yapıştır

Praticad Yazıcı Çıktısı

Yazıcı Çıktısı

Örnek: Raster 574 cm Rulo Çıktı

Raster GeoTIFF MrSid MTN

Raster ECW Dönüşüm

Proje Aç

Praticad Tabaka Yöneticisi

Praticad Tabaka Yöneticisi

İmar Alan Birleştir

İmar Alan Hesap ve Adı Yaz

İmar Alan Kes

İmar Alan Kes/Çıkar

İmar Alan Üret

İmar Ardışıl Yazı

İmar Ardışıl Yaz

İmar Ardışıl Yazı

İmar Blok Çap

İmar Ardışıl Yazı

İmar Cephe Yaz

İmar Dikayakboy

İmar Hızlı Sembol Üret

İmar İfraz

İmar Köşe Sil

İmar Nokta Tabakalandır

İmar Nokta Üret

İmar Ölçü Krokisi

İmar Yazı Üret

Raster Alan Çıkar

Raster Dinamik Dönüşüm

Raster Koordinatsız Dönüşüm

Raster Manuel Dönüşüm

Raster Otomatik Grid

Dördüncü Köşe Hesabı

Grafik Dönüşüm

Küçük Yannokta Hesabı

Dinamik Ölçekleme

Kutupsal Hesap

Otomatik Yakalama

Robotik Blok Çap ile Nirengi Röperi

Örnek: Lidar 3D Raster (MTN) Oluşturma

Zaman kazandırır.

Bilgi & Destek

İletişim

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.